Patroni Roku edycja 2020

Szanowni Państwo.
Ogłaszamy zwycięzców tegorocznej edycji Programu Grantowego Patroni Roku 2020:

Organizacja Nazwa projektu
Fundacja Wolne Dźwięki Posłuchaj Patrona – audiobook
Fundacja Głos Historii Śladami Tyrmanda
Fundacja Wolność i Demokracja Rzeczpospolita wielu narodów. Międzynarodowy projekt przybliżający działalność i postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Stowarzyszenie KoLiber Być jak… Jan Kowalewski!
ZHR Okręg Wielkopolski W podróży z Romanem Ingardenem
Fundacja Wirtualne Horyzonty Wirtualny spacer z Tyrmandem
Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość
Stowarzyszenie Kult-Art Ziemi Darłowskiej Tyrmandowskie Darłowo po 70 latach
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las Echa Victorii…350 km dalej
Stowarzyszenie Piastów Ród Ojciec Bocheński – Polak niezwykły
Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Górzno Aktywne poznawanie historii Fizyki
Netspring Foundation Wędrówki i Życie Jana Pawła II

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, przeprowadziła konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin:

 • Święty Jan Paweł II,
 • Hetman Stanisław Żółkiewski,
 • Leopold Tyrmand,
 • Roman Ingarden,
 • Jan Kowalewski
 • Ojciec Józef Maria Bocheński,
 • Bitwa Warszawska,
 • Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
 • Fizyka

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną uległy modyfikacji założenia dotyczące form konkursowych działań – tym razem postawiliśmy na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

Dlatego też w konkursie były rozpatrywane jedynie projekty, które otrzymały minimum 50% średniej oceny w pierwszym etapie oceny merytorycznej w kryterium:

„Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność.”

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):
koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5)

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
 • wydawnictwa;
 • koncerty;
 • wydarzenia plenerowe;
 • formy współzawodnictwa na odległość;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • promocja w Internecie;
 • aplikacje mobilne;
 • warsztaty;
 • projekty innowacyjne.