W ramach popularyzacji uprawiania sportu, Fundacja rozszerzyła swoje zaangażowanie o nowe zadanie oparte o współpracę przy organizacji ogólnopolskiego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. Celem tego zadania jest objecie szczególną troską i wsparciem organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Imprezy, która nawiązuje do szlachetnej idei olimpijskiej i niesie w sobie olbrzymie wartości edukacyjno-wychowawcze. Stąd nazwa tego zadania – OLIMPIADY MŁODZIEŻOWE. Realizacja zadania polega na udzielaniu wsparcia finansowego organizatorom poszczególnych imprez finałowych, z przeznaczeniem na doposażenie środowisk sportu młodzieżowego w specjalistyczny sprzęt sportowy. Ważne jest bowiem, aby każdy młody zawodnik miał szansę wystartować na najlepszych obiektach, w najlepszych warunkach bazowych i sprzętowych, zapewniających uzyskiwanie rekordowych wyników.

Budowanie sportowych karier to proces wieloletni, pełen wyrzeczeń i poświęceń dla każdego zawodnika, który marzy o sukcesach. Zawsze jednak, każdy z nich będzie pamiętał swój pierwszy najważniejszy start na prestiżowej imprezie mistrzowskiej. Fundacja dokłada starań, by ten ich debiut na arenie ogólnopolskiej był zapamiętany przez całe życie, jako ten najwspanialszy. Start, który ułatwi im drogę do sportowego sukcesu i zwiększy ich szanse na medale na kolejnych imprezach krajowych i międzynarodowych.

W 2017 roku Fundacja udziela wsparcia organizatorom trzech zawodów finałowych tego systemu, a mianowicie:

W 2018 roku Fundacja udzieli wsparcia kolejnym organizatorom zawodów finałowych tego systemu:

W 2019 roku Fundacja udzieli wsparcia następnym organizatorom zawodów finałowych tego systemu:

W 2020 roku Fundacja udzieli wsparcia kolejnym organizatorom zawodów finałowych tego systemu: