Historia

Program Fundacji, w ramach którego organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne,naukowe, instytucje kultury a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań poświęconych historii Polski, wzmacnianiu pamięci narodowej i budowaniu postaw patriotycznych.