Historia

Program Fundacji, w ramach którego organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne,naukowe, instytucje kultury a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań poświęconych historii Polski, wzmacnianiu pamięci narodowej i budowaniu postaw patriotycznych.

Patroni Roku

W związku z corocznym ustanawianiem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłoszą konkurs „Patroni Roku”- jest to konkurs grantowy skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci wydarzeń w danym roku kalendarzowym Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi...

Dziedzictwo Narodowe - kultura, literatura, zabytki

Kultura to wszystko co nas otacza. To nasza przeszłość, teraźniejszość i to co przekażemy w spuściźnie przyszłym pokoleniom. To materialne dowody naszej historii ale także obecnie powstające dzieła sztuki. To spektakle teatralne, wystawy i koncerty. Fundacja LOTTO angażuje się w działania organizacji non-profit i instytucji kultury wspierające artystów i ułatwiające szeroki dostęp do kultury ...