Badania dotyczące uzależnienia od hazardu i od gier on-line

Badania realizowane na zlecenie Fundacji Badania dot potencjalnego uzależnienia od hazardu wśród graczy PBS DGA 2011 Udział w grach Totalizatora Sportowego a zagrożenie uzależnieniem od hazardu GFK 2016 Uzależnienie od hazardu CBOS 2011 Uzależnienie od hazardu w oczach terapeutów ARC Rynek i Opinia 2010 Badanie realizowane na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1768880 Co to...

Program Stypendialny

O PROGRAMIE: Z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem Totalizatorem Sportowym powołuje „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich otrzyma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas...

Granie na ekranie

„Granie na ekranie” to jedna z najważniejszych inicjatyw badających tematykę higieny cyfrowej wśród najmłodszych w ostatnich latach. Projekt prowadzony jest od 2019 roku. W jego ramach zrealizowano w szkołach na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie ilościowe, w którym wzięło udział 56 535uczniów (w 768 szkołach biorących udział w projekcie) oraz badanie jakościowe, uwzględniające m. in. wywiady...

Badania społeczne dot. uzależnienia od hazardu

Badania realizowane na zlecenie Fundacji ...