Nasze Programy

Program Stypendialny

O PROGRAMIE: Z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem Totalizatorem Sportowym powołuje „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich otrzyma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas...

Darowizny Charytatywne

Fundacja od 2020 roku, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia, realizuje działania związane ze wsparciem służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19 i jej powikłaniami. W programie realizowane jest również wsparcie dla Ukrainy oraz jej obywateli, w tym uchodźców przybywających do Polski w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

odLOTTOwa jazda

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Program ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze ...

Program Dzieci Ukrainy

Inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., spowodowała gwałtowny napływ ludności ukraińskiej do sąsiednich krajów, w celu poszukiwania schronienia przed wojną. Do Polski przyjechały tysiące matek z dziećmi w różnym wieku. Większość uchodźców ma problem z odnalezieniem się w nowym środowisku, istotną przeszkodą jest stres spowodowany nagłą ucieczką oraz bariera językowa...

Program Grantów

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Regulamin przyznawania wsparcia przez Fundację LOTTO ...

Wolontariat

Totalizator Sportowy powierzył koordynacje wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która organizuje całoroczny Program „Kumulacja Dobrej Woli”, jak i jego edycje specjalne. Wolontariuszami mogą być wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego oraz kolektorzy fizyczni, którzy utworzą minimum 3-osobowe zespoły. Do zespołów pracowniczych mogą dołączyć także osoby spoza TS, znajomi, przyjaciele, członkowie rodzin....

Historia

Program Fundacji, w ramach którego organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne,naukowe, instytucje kultury a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań poświęconych historii Polski, wzmacnianiu pamięci narodowej i budowaniu postaw patriotycznych.

Patroni Roku

WYNIKI KONKURSU PATRONI ROKU 2022 Zakończyliśmy konkurs grantowy „Patroni Roku 2022”. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po dokonaniu oceny pod kątem formalnym i merytorycznym, przyznano Granty 8 wnioskodawcom w koszyku A oraz 5 wnioskodawcom w koszyku B. Lista wniosków jest do pobrania na dole strony. INFORMACJE O PROGRAMIE Zakończyliśmy konkurs grantowy...

Kumulacja Aktywności

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia, poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków,...

Olimpiady młodzieżowe

W ramach popularyzacji uprawiania sportu, Fundacja rozszerzyła swoje zaangażowanie o nowe zadanie oparte o współpracę przy organizacji ogólnopolskiego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. Celem tego zadania jest objecie szczególną troską i wsparciem organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Imprezy, która nawiązuje do szlachetnej idei olimpijskiej i niesie w sobie olbrzymie wartości edukacyjno-wychowawcze. Stąd nazwa...

Sportowe wakacje z Fundacją Lotto

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021 Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się...

Sportowo Kulturalnie Lokalnie

WYNIKI 1. ETAPU KONKURSU SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE Zakończyliśmy 1. etap konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”, autorskiego programu realizowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Miło nam poinformować, że na podstawie oceny merytorycznej, wykonanej przez zespół ekspertów Zarząd Fundacji LOTTO wskazał 80 wniosków (po 5 w każdym województwie), które zostały zakwalifikowane do 2. etapu konkursu. Pełna lista...