RADA FUNDACJI:

Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji

Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Rady Fundacji

Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji

Stanisław Grabiec – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Kukla
Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Ojdym
Wiceprezes Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
koordynator programu “Program Grantów”
egwiazda@fundacjalotto.pl

Laura Czujkowska
koordynator programu „Kumulacja Aktywności”
lczujkowska@fundacjalotto.pl

Joanna Makarewicz
koordynator programu „Olimpiady Młodzieżowe”
jmakarewicz@fundacjalotto.pl

Jacek Górnicki
koordynator programów „Patroni Roku”, „Wolontariat Pracowniczy”
jgornicki@fundacjalotto.pl

Hanna Bator
koordynator programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”
hbator@fundacjalotto.pl

Marcin Maksymiuk
Inspektor Ochrony Danych
iod@fundacjalotto.pl

BIURO:

Joanna Makarewicz
fundacja@fundacjalotto.pl